Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Kalwaria Zebrzydowska  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Mapa Geoportal Kalwaria Zebrzydowska

Dane urzędu

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiejul. Mickiewicza 7Kalwaria Zebrzydowska, 34-130

Tel: 33 8766218

Fax: 33 876-63-01

E-mail: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl

Powiat: wadowicki

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Kalwaria Zebrzydowska: 1218033

Witryna: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Władze lokalne: Burmistrz Augustyn Ormantysekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Kalwarii Zebrzydowskiej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Kalwaria Zebrzydowska to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Kalwaria Zebrzydowska na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Kalwarii Zebrzydowskiej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Kalwarii Zebrzydowskiej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w liczbach

Powierzchnia gminy Kalwaria Zebrzydowska*

75 km2

1878 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska*

20 022 mieszkańców

346 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Kalwaria Zebrzydowska*

266 mieszkańców na km2

350 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Kalwaria Zebrzydowska

Geoportal Kalwaria Zebrzydowska prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska

Jak powstał Geoportal gminy Kalwaria Zebrzydowska?

Geoportal Kalwaria Zebrzydowska powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Kalwaria Zebrzydowska, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Kalwaria Zebrzydowska umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Kalwaria Zebrzydowska

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Kalwarii Zebrzydowskiej.
Informacje na Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Kalwaria Zebrzydowska;
 • Rejestr MPZP Kalwaria Zebrzydowska;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Mapa Topograficzna gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Mapa Solarna gminy Kalwaria Zebrzydowska;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Kalwaria Zebrzydowska łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Kalwarii Zebrzydowskiej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Kalwaria Zebrzydowska, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Kalwarii Zebrzydowskiej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Kalwarii Zebrzydowskiej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  Geoportal gminy Kalwaria Zebrzydowska posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Kalwaria Zebrzydowska. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Kalwarii Zebrzydowskiej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Kalwaria Zebrzydowska przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  W Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Kalwaria Zebrzydowska. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Kalwarii Zebrzydowskiej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Kalwaria Zebrzydowska zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Kalwaria Zebrzydowska, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Kalwaria Zebrzydowska. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Kalwaria Zebrzydowska podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Geoportalu gminy Kalwaria Zebrzydowska udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kalwarii Zebrzydowskiej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Kalwaria Zebrzydowska.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Kalwaria Zebrzydowska dla mieszkańców

Geoportal Kalwaria Zebrzydowska jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska. Na mapie Kalwarii Zebrzydowskiej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Kalwaria Zebrzydowska mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Kalwaria Zebrzydowska. Korzystając z map Geoportalu gminy Kalwaria Zebrzydowska w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Kalwaria Zebrzydowska są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Kalwaria Zebrzydowska dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Kalwaria Zebrzydowska dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować